Berger de Brie (Briard)

Pôvod: Francúzsko

Použitie: ovčiarsky pes

Klasifikácia: 1. skupina – ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia

– ovčiarske psy, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 06. 05. 1988

Celkový vzhľad: rustikálny pes, pružný, svalnatý, správnych proporcií, so živým a aktívnym správaním, vyrovnanou povahou, nemá byť agresívny ani bojazlivý.

Penalizácia: agresívny, neistý, bojazlivý, flegmatický – nemôže dostať známku výborný.

Výška: psy 62–68 cm, sučky 56–64 cm. Dĺžka tela má byť väčšia ako výška. Briard je podlhovastý.

Penalizácia: kvadratický pes nemôže dostať známku výborný. Výška nad 68 cm pre psy, nad 64 cm pre sučky – nemôže dostať známku výborný.

Diskvalifikácia: pod minimálnu výšku,

2 cm a viac nad maximálnu výšku. Briardy, ktoré nedosahujú minimálnu výšku, nemôžu byť zaradené do chovu.

Hlava: silná, dlhá, výrazný čelový sklon je rovnako vzdialený od výbežku medzitemennej kosti ako od špičky ňucháča, je pokrytá srsťou, ktorá tvorí bradu, fúzy a obočie, ktoré mierne zastiera oči.

Penalizácia: krátka alebo príliš dlhá hlava, nepomer medzi papuľou a temenom. Disproporcia medzi hlavou a telom. Osrstenie, ktoré netvorí dostatočnú bradu, fúzy a obočie. Príliš výrazný alebo chýbajúci čelový sklon – nemôže dostať známku veľmi dobrý.

Diskvalifikácia: príliš výrazné vymenované chyby.

Čelo: veľmi mierne zaoblené.

Penalizácia: príliš ploché, príliš okrúhle, príliš široké, padajúce na oči – nesmie dostať CAC.

Chrbát nosa: rovný.

Penalizácia: príliš úzky, krátky, klenutý - nemôže byť veľmi dobrý.

Papuľa: nesmie byť úzka, ani špicatá.

Penalizácia: špicatá, úzka alebo príliš široká, previsnuté pysky – nemôže dostať známku veľmi dobrý.

Ňucháč: skôr hranatý ako okrúhly, vždy čierny, silný, otvorený.

Penalizácia: malý, stlačený, špicatý, iný ako čierny alebo pečeňový nádych – nemôže byť veľmi dobrý.

Diskvalifikácia: hnedý alebo svetlejší ňucháč, depigmentácia.

Chrup: silný, biely, zapadá do seba.

Penalizácia: chýba jeden rezák – nemôže dostať CAC.

Chybné zuby, slabý podhryz alebo predhryz bez straty kontaktu – nemôže byť výborný.

Chýba jeden premolár – nemôže byť výborný.

Chýbajú dva rezáky – nemôže byť veľmi dobrý.

Chýbajú dva premoláre – nemôže byť veľmi dobrý.

Diskvalifikácia: silný podhryz alebo predhryz so stratou kontaktu. Chýbajúce dva P4 v dolnej čeľusti alebo akékoľvek tri zuby.

Oči: vodorovné, dobre otvorené, dosť veľké, nie šikmé, tmavej farby, s inteligentným a pokojným výrazom. Sivé oči pri sivom sfarbení sa nepenalizujú.

Penalizácia: oči príliš malé, mandľového tvaru alebo svetlé – nemôže byť výborný.

Diskvalifikácia: rôzne oči, bojazlivý výraz, príliš svetlá farba.

Uši: vysoko nasadené, prednosť majú kupírované a vztýčené alebo nepriliehavé a skôr krátke, ak boli ponechané v prirodzenom tvare. Pri rovnocennom exteréri sa uprednostňuje pes s kupírovanými a vztýčenými ušami. Prirodzené uši majú byť také dlhé alebo kratšie ako polovica dížky hlavy. Sú vždy ploché a pokryté dlhou srsťou.

Penalizácia: príliš krátka srsť na ušiach, príliš dlhé, zle nesené uši – nemôže dostať CAC.

Diskvalifikácia: zvinuté ušnice, nasadené príliš nízko (pod líniou očí), krátka srsť, prirodzene vztýčené uši, implantovaná chrupavka.

Krk: svalnatý, voľne osadený do ramien.

Penalizácia: príliš dlhý, tenký alebo krátky krk.

Hrudník: široký (medzi lakťami na šírku dlane), hlboký, dosahuje po lakte.

Penalizácia: príliš úzky, nedostatočne alebo príliš klesajúci, nie dosť hlboký, príliš ploché alebo okrúhle rebrá - nemôže dostať známku veľmi dobrý.

Chrbát: rovný.

Penalizácia: mierne sedlovitý alebo kaprí chrbát – nemôže dostať CAC.

Tie isté chyby zvýraznené – nemôže dostať výbornú.

Zadok: mierne zošikmený, ľahko zaoblený.

Penalizácia: príliš zošikmený alebo rovný zadok – nemôže dostať CAC.

Tie isté chyby zvýraznené – nemôže dostať známku veľmi dobrý.

Zadok výrazne vyšší ako kohútik – nemôže dostať známku veľmi dobrý.

Končatiny: svalnaté, so silnými kosťami, kolmo postavené.

Penalizácia: nesprávny postoj, voľné plecia, otvorené kolená, slabé alebo príliš rovné záprstia, postoj na prstoch – nemôže dostať CAC.

Nesprávne zauhlenie pliec, krátka srsť na končatinách, tenké končatiny, slabé kosti - nemôže dostať veľmi dobrú.

Diskvalifikácia: veľké odchýlky od kolmého postoja.

Podpätia: nie príliš nízko nad zemou, zauhlené tak, aby priehlavok stál takmer kolmo.

Penalizácia: príliš vysoko alebo nízko nad zemou – nemôže dostať CAC.

Nesprávne zauhlenie – nemôže dostať výbornú alebo veľmi dobrú.

Diskvalifikácia: veľké odchýlky od kolmého postoja.

Chvost: nekupírovaný, dobre osrstený, na konci s háčikom, nesený spustený, bez toho, aby bol vychýlený z priamej línie. Špička musí dosahovať po päty alebo ich presahovať max. o 5 cm.

Penalizácia: príliš krátky chvost, bez háčika, príliš krátke osrstenie – nemôže dostať CAC. Nesený vysoko nad líniou chrbta – nemôže dostať CAC.

Nesený pod bruchom – nemôže dostať výbornú.

Pri pohybe nesený pod bruchom – nemôže dostať veľmi dobrú.

Diskvalifikácia: chvost stočený nad chrbtom alebo nesený kolmo nahor. Stopy po operácii s cieľom zlepšiť nesenie chvosta.

Labky: silné, okrúhle (tvar medzi mačacou a zajačou labkou).

Penalizácia: príliš dlhé labky, ploché, roztiahnuté – nemôže dostať výbornú. Vytočené (kravský postoj) alebo vtočené (súdkovitý postoj), nedostatočne osrstené – nemôže dostať veľmi dobrú.

Diskvalifikácia: hrubé chyby postoja.

Pazúriky: čierne.

Penalizácia: sivé – nemôže dostať výbornú.

Diskvalifikácia: biele pazúriky.

Vankúšiky: tvrdé.

Penalizácia: nepružné, príliš ploché, príliš mäkké.

Prsty: zovreté.

Penalizácia: prsty roztiahnuté, príliš dlhé alebo ploché.

Srsť: zvlnená, dlhá, suchá (druh kozej srsti), s miernou podsadou.

Penalizácia: nie dosť suchá, mierne kučeravá, bez podsady – nemôže dostať CAC. Príliš krátka – nemôže dostať výbornú.

Jemná – nemôže dostať veľmi dobrú.

Sfarbenie: všetky jednotné farby sú prípustné okrem farieb nižšie vymenovaných. Odporúčajú sa tmavšie farby. Nemá sa zamieňať dvojfarebnosť s trochu svetlejšou farbou na končatinách, čo je len začínajúca depigmentácia. Táto farba len o trochu svetlejšia musí zostať v rovnakom farebnom odtieni (tmavoplavá na svetlejšej plavej, tmavá čierna na svetlejšej čiernej, tmavosivá na svetlejšej sivej atď.). Plavá musí byť teplá a jednotná, nemá byť svetlá ani vyblednutá.

Penalizácia: čierna s červenkastým nádychom – nemôže dostať CAC. Nedostatočne teplá plavá, biely znak na hrudi – nemôže mať CAC.

Veľmi od sadzí, na hranici k tvorbe plášťa – nemôže dostať veľmi dobrú.

Diskvalifikácia: farby biela, gaštanová a mahagónová, dvojfarebnosť, biely pás na hrudi, biele chlpy na konci labiek. Plavá so sadzovým plášťom. Príliš svetlá farba.

Poznámka: pri dvojfarebnosti dávať pozor na farbu pokožky, ktorá je v oblasti tmavých partií modravá a v oblasti svetlých ružová.

Vlčie pazúriky: dvojité vlčie pazúriky na zadných končatinách. Psy, hoci s dobrým typom, ktoré majú iba jednoduché vlčie pazúriky, nemôžu byť ocenené, ani zaradené do chovu. Dvojité vlčie pazúriky musia pozostávať z dvoch kostnatých častí s pazúrom, umiestnených pokiaľ možno čo najbližšie k zemi, aby zabezpečovali lepšie usadenie labiek.

Penalizácia: príliš vysoko nasadené (v polovici výšky podpätia – nemôže dostať CAC.

Chýbajú dva pazúriky – nemôže dostať CAC. Chýba jedna kosť v dvojitom vlčom pazúriku – nemôže dostať CAC.

Diskvalifikácia: jednoduché alebo chýbajúce vlčie pazúriky. Chýbajúce dve kosti v jednom dvojitom vlčom pazúriku, aj keď sú prítomné pazúriky. Chýba po jednej kosti v každom dvojitom vlčom pazúriku, aj keď sú prítomné pazúriky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

23.1.2019

29.01.2019 14:29
23.1.2019 Jack Sparrow Moravia Campanella /JAMALL/-SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 

MVP Nitra 27.1.2019

29.01.2019 14:27
27.1.2019  na MVP v Nitre ,náš Jamall získal v triede pracovnej V1 CAC

SKÚŠKY

24.10.2015 00:00
24.10.2015 Bojnice skúšky IPO3  /A92,B92,C91/   10.05.2014 Bojnice skúška IPO2 ...

Preteky

27.10.2013 00:00
MAJSTROVSTVÁ SVETA FRANCÚZKYCH OVČIAKOV V RAKÚSKOM...

Výstavy

21.09.2013 12:02
29.3.2014 MVP Nitra tr.pracovná V1,CAC 30.11.2013 MVP Nitra...

Výsledok vyšetrenia CNSB - N/N NORMAL

16.01.2013 00:00

Výsledok vyšetrenia RTG DBK/HD - A/A

18.06.2012 00:00